sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Wstęp deklaracji 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.sp12.sosnowiec.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.sp12.sosnowiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana III Sobieskiego
41-203 Sosnowiec
ul K. K. Baczyńskiego 14

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • część dokumentów (w szczególności dokumenty zewnętrzne, np. zarządzenia itp.) jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają opisu.
 • zamieszczone filmy nie posiadają napisów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.sp12.sosnowiec.pl 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast 
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • czytnik ekranu.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Łabędzka 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 32 293 78 87

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana III Sobieskiego

K. K. Baczyńskiego 14

41-203 Sosnowiec

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Dyżurka szkolna, w której można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz miejsce, gdzie można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP