ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

02.09.2019r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
04.10.2019r.– Pasowanie na ucznia klasy I
23.12.2019r. – 31.12.2019r. – Zimowa przerwa świąteczna
13.01.2020r. – 26.01.2020r. – Ferie zimowe
21.04.2020r. (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty - godz. 9.00 z zakresu języka polskiego
22.04.2020r. (środa) – Egzamin ósmoklasisty - godz. 9.00 z zakresu matematyki
23.04.2020r. (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty - godz. 9.00 z zakresu języka obcego nowożytnego
09.04.2020r. – 14.04.2020r. – Wiosenna przerwa świąteczna
26.06.2020r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych
27.06.2020r. – 31.08.2020r. – Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.04.202r. - 23.04.2019r . – Dni wolne dla uczniów (podstawa prawna § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. 2017 poz. 1603 z poź. zm.).


Opinia Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2019r.
Opinia Samorządu Uczniowskiego z dnia 18.09.2019r.
Uchwała Rady Rodziców z dnia 17.09.2019r.