Innowacje Pedagogiczne

Innowacja  pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, które ma na celu poprawę jakości pracy szkoły. Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 realizują innowacje w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz kółek zainteresowań. Innowacje dotyczą programów nauczania, metod nauczania, warsztatu pracy nauczyciela, oceny jakości pracy szkoły oraz rozwiązywania problemów wychowawczych. Realizowane w naszej placówce innowacje pedagogiczne uwzględniają potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Dostosowane są do możliwości placówki.

Akademia Samorządu

dzieci2019Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni mają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Wszyscy uczniowie mogą wpłynąć na szkolne życie - niezależnie od tego czy zostali wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy, czy po prostu mają ciekawe pomysły, chcą urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania. W roku szkolnym 2018/19 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach "Akademia Samorządu" pomysłodawczyniami tej aktywności są opiekunki SU panie Anna Bogdanowska i Joanna Porębska. Podczas tych zajęć uczniowie planują przyszłe działania SU, piszą scenariusze przedstawień, wybierają muzykę i układają choreografię do układów tanecznych, wykonują scenografię i kostiumy na akademie.

Read more...

Kiermasz świąteczny

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje ”.
                                                                   -  Jan Paweł II

kiermasz2018 0Boże Narodzenie to czas pełen spokoju, ciepła i radości. To również czas czynienia dobra. Dlatego też, chcąc nieść bezinteresowną pomoc i wsparcie, Szkoła Podstawowa nr 12 we współpracy z Parafią pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Sosnowcu zorganizowała pierwszy świąteczny kiermasz.
Bożonarodzeniowy jarmark odbył się w niedzielę 16 grudnia 2018r. przed kościołem w Sosnowcu-Milowicach. Pomimo mrozu wolontariusze sprzedawali stroiki, bombki i kartki świąteczne wykonane przez uczniów, ich rodziny, a także przez pracowników i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12. Do zakupu świątecznych dekoracji i cacek zachęcały panie: Katarzyna Stachura, Aldona Szylf i Agata Termińska-Klepacz. Podczas kiermaszu można było również kupić domowe ciasta, które pojawiły się na straganach z inicjatywy ks. Marka Sarleja.
Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na realizację projektu „Dzieci dzieciom”, w ramach którego Szkoła Podstawowa nr 12  drugi rok z rzędu współpracuje z Zespołem Opiekuńczo-Wychowawczym nr 2 w Sosnowcu. Część zebranych środków zostanie także wykorzystana na wyposażenie świetlicy szkolnej w niezbędne pomoce.
Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi, Karolowi Banasikowi, za okazane wsparcie i rozpropagowanie inicjatywy wśród mieszkańców dzielnicy.  Wszystkim darczyńcom zaś składamy szczere podziękowania za wrażliwość i otwartość na potrzeby innych.
Pamiętajmy, że pomagając innym, sprawiamy, że świat, w którym żyjemy, staje się lepszy, bardziej przyjazny.

Zobacz zdjęcia

TYDZIEŃ PRAW DZIECKA – PROJEKT EDUKACYJNY

prawadNa przełomie listopada i grudnia uczniowie wszystkich klas naszej szkoły realizowali projekt edukacyjny dotyczący praw dziecka. Organizatorami projektu byli nauczyciele – poloniści: mgr Grażyna Pawłowska i mgr Anna Parszewska.

Projekt składał się z następujących działań:

czytaj więcej

Poznajmy laureatów konkursów o prawach dziecka!

prawadW listopadzie uczniowie wzięli udział w konkursach literacko – plastycznych adresowanych do wszystkich uczniów:

klasy I – III wzięły udział w rodzinnym konkursie plastycznym pt. „Bezpieczne dzieciństwo”,

klasy IV – VI w konkursie literacko – plastycznym pt. „Dzieciństwo bez przemocy”,

klasy VII – VIII oraz kl. III gimnazjum wzięły udział w konkursie literackim pt. „Kochaj mnie, żebym też umiał kochać”.

czytaj więcej