Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Organizacja roku szkolnego

 • 03.09.2018r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 05.10.2018r. – Pasowanie na ucznia (klasy I SP)
 • 23.12.2018r. – 31.12.2018r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 11.02.2019r. – 24.02.2019r. – Ferie zimowe
 • 10.04.2019r. (środa) – Egzamin gimnazjalny część humanistyczna:
  godz. 900 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  godz. 1100 - z zakresu języka polskiego
 • 11.04.2019r. (czwartek) – Egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza:
  godz. 900 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  godz. 1100 - z zakresu matematyki
 • 12.04.2019r. (piątek) – Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny:
  godz. 900 - na poziomie podstawowym,
  godz. 1100 - na poziomie rozszerzonym
 • 15.04.2019r. (poniedziałek) – Egzamin ósmoklasisty - język polski (godz. 9.00)
 • 16.04.2019r. (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty - matematyka (godz. 9.00)
 • 17.04.2019r. (środa) – Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny (godz. 9.00)
 • 18.04.2019r. – 23.04.2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 21.06.2019r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych
 • 22.06.2018r. – 31.08.2019r. – Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2018r. (piątek) - Dzień wolny dla uczniów SP i Gimnazjum - odpracowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w dniu 10.11.2018r. (sobota). (podstawa prawna § 5 ust.  5 rozporządzenie MEN  z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dz. U.  2017 poz. 1603 - za zgodą organu prowadzącego).

12.04.2019r. – Dzień wolny dla uczniów SP (podstawa prawna § 5 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenie MEN  z dn. 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, DZ. U. 2017 poz. 1603).     

15-17.04.2019r. – Dni wolne dla uczniów SP (podstawa prawna § 5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. 2017 poz. 1603).                     

02.05.2019r. (wtorek) – Dzień wolny dla uczniów SP i Gimnazjum (podstawa prawna § 5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz.U. 2017 poz. 1603).