Kryteria oceniania

archive f2

 

 

 

I etap edukacyjny (kl. I - III SP):

 

II etap edukacyjny (kl. IV - VIII SP - nowa podstawa programowa):

II etap edukacyjny (kl. VI SP - stara podstawa programowa):

 

III etap edukacyjny (kl. I - III Gimn.):