Charakterystyka szkoły

Szkoła zlokalizowana jest w Milowicach, jednej z najstarszych dzielnic Sosnowca i od zawsze pełni tu rolę kulturotwórczą. Placówka może się poszczycić bogatą, ponad 90-letnią tradycją i stąd miano szkoły z przeszłością.

We wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją  nauczania.

Bazę lokalową szkoły stanowi budynek z późnych lat pięćdziesiątych, który był systematycznie modernizowany. Obecnie wszystkie pomieszczenia szkoły są estetyczne i nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada m.in. dwie pracownie komputerowe, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, pracownię e-bookową, multimedialną pracownię językową, salę do realizacji projektu „Cyfrowa Szkoła” i trzy pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi do nauki przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych.

Szkoła posiada ponadto salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki korekcyjnej, dwie sale do zajęć rewalidacyjno-logopedycznych, nowocześnie wyposażoną świetlicę oraz kompleks boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany zielenią w postaci klombów, trawników i przyszkolnego ogrodu, a także ławek dla rodziców i gości.

Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Tradycją jest organizowanie "Dnia Sportu", w którym oprócz uczniów i nauczycieli uczestniczą także rodzice.

Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Nasza oferta skierowana jest nie tylko do uczniów, którzy dobrze radzą sobie ze szkolną rzeczywistością, ale także do tych, którzy potrzebują wsparcia w pokonywaniu szkolnych trudności. Obecnie prowadzimy klasę integracyjną dla uczniów z niedosłuchem. Stwarzamy im optymalne warunki do nauki: podczas zajęć zapewniamy wsparcie nauczyciela wspomagającego–surdopedagoga, a także prowadzimy zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne. W szkole można także skorzystać z pomocy pedagoga i doradcy zawodowego.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy są zaangażowani w uzyskiwanie jak najlepszych wyników nauczania, przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów sportowych. Dzięki tym działaniom uczniowie uzyskują wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i licznych konkursach.

Oferujemy naukę języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach I-III i 3 godzin tygodniowo w klasach IV-VII. W klasach gimnazjalnych uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego na podbudowie II etapu edukacyjnego. Ponadto szkoła zapewnia naukę języka niemieckiego od podstaw. 

O wysokiej jakości pracy szkoły świadczą uzyskane certyfikaty: Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, Bezpieczna Szkoła i Szkoła Przedsiębiorczości, Europejska Odznaka Jakości eTwinning.

Ponadto nasi nauczyciele i uczniowie brali udział w licznych projektach i programach edukacyjnych takich jak: "Szkoła z Prawami Dziecka", "Polski Sport 2024"międzynarodowy projekt „Enter Your Future” czy „Lepsza szkoła”, „Aktywnie po zdrowie”, „Radosna Szkoła”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, Klub Bezpiecznego Puchatka, „Cała Polska Czyta Dzieciom”„5 Porcji Warzyw, Owoców i Soków”, „Lekki jak piórko”, Cyfrowa Szkoła z MAiC.

Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym m.in. poprzez organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne oraz lekcje filmowe. Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną w postaci kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych zgodną z oczekiwaniami i propozycjami uczniów oraz rodziców.

Uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz swojego rozwoju i rozwoju szkoły, proponują i realizują inicjatywy szkolne i pozaszkolne poprzez dobrze pracujący Samorząd Uczniowski. Młodzież organizuje akcje charytatywne, występy w szkolnym teatrze a także redaguje szkolną gazetkę.

W szkole dobrze działa także Rada Rodziców. Rodzice w większości chętnie współpracują ze szkołą, pełnią funkcję opiniotwórczą i doradczą, korzystają z prowadzonej w szkole pedagogizacji oraz uczestniczą w lekcjach otwartych.

Wśród absolwentów szkoły, których losy są w szkole monitorowane, znajdują się sportowcy, artyści malarze a także kilku pracujących tu nauczycieli oraz pracownicy obsługi i administracji. Wpływa to pozytywnie na integrację społeczności szkolnej i motywuje do wspólnej realizacji założonej koncepcji pracy szkoły.

Szkoła w wysokim stopniu zapewnia bezpieczeństwo uczniów. Prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń, a podejmowane działania skutkują tym, że uczniowie zachowują się zgodne z oczekiwaniami, obowiązującymi w szkole regulaminami i ogólnie przyjętymi normami.

Szkoła współpracuje z licznymi Partnerami, co ma dobry wpływ na proces uczenia się uczniów, a nabyte przez nich dzięki tej współpracy umiejętności i prezentowane postawy promują szkołę w środowisku lokalnym i na forum miasta.

godlo

Koncepcja pracy szkoły

Misja:

"Dziś uczymy tego, 
co uczniowie jutro zrozumieją, 
że będzie im to potrzebne pojutrze".

William James

Priorytety:

- wychowanie zdrowotne 
- rozwój ucznia 
- integracja 
- efektywne kształcenie 
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Certyfikaty

odznakajakosci iwilltellyou

TABLICZKAeuro

certyfikatzdrowie

bezpiecznaszkola_Small

logo_sot_small
 
SPZ
 
biznesklasa
 
etwinningcert2015

Projekty i programy

logoszkolazprawami

 polskisportlogo

logoCyfrowaSzkola

rokszkolywruchu

cala_polska_czyta_dzieciom
  
radosnaszkola
 
pierwszak
 
puchatek
 
piecporcji
 
lepszaszkola
 
logo_APZ_OK_poziom
 
etwinningprojekty
 

Galeria

Statystyki

Visitors
33
Articles
877
Web Links
7
Articles View Hits
493704

We have 12 guests and no members online