Jak szkoła pomaga Ci się uczyć

nauczyciel

 

 „Każdy człowiek ma w sobie zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu, ale nie każdy jest tego świadomy - więc trzeba mu pomóc.”

 M. Ericson

 

 1. W szkole utworzono dokumenty jasno określające jak i za co będziesz oceniany.
  • System Oceniania
  • Kryteria Oceniania

   Ty i Twoi Rodzice zostaliście z nimi zapoznani!
   Możesz zawsze do nich sięgnąć w szkolnej bibliotece lub na stronie internetowej!
   One gwarantują, że będziesz oceniany sprawiedliwie!
 2. Nauczyciele mówią Ci na każdej lekcji czego i po co się uczysz.
  • jesteś zawsze informowany, co będzie oceniane!
  • odpowiadasz na pytania, które zmuszają Cię do myślenia!
  • masz swój udział w ocenianiu – potrafisz ocenić siebie i kolegów!
  • nauczyciele oceniając Cię podkreślają Twoje mocne strony i określają słabe.
  • nauczyciele mówią Ci jak poprawić swoje błędy i to powinno zachęcić Cię do nauki i pomóc się uczyć.
  • nauczyciele współpracują z Twoimi Rodzicami - informują ich o Twoich postępach, dlatego Rodzice coraz częściej pytają Cię czego się nauczyłeś, a nie tylko jaki dostałeś stopień.
 3. Szkoła organizuje zajęcia, które pomogą Ci poznać techniki uczenia się.
  • na godzinach wychowawczych poznałeś style uczenia się.
  • w ramach zajęć pozalekcyjnych możesz uczestniczyć w warsztacie „Jak się uczyć?" – każdy piątek godz. 15:30
 4. Nauczyciele stosują na lekcjach różnorodne metody i formy pracy, które ułatwiają Ci opanowanie wiadomości.
  • często pracujesz w grupach lub parach.
  • bierzesz udział w dyskusjach i „burzach mózgu”.
  • korzystasz z Internetu – uczysz się szukać informacji, rozwiązujesz testy on-line.
  • uczysz się w nowoczesnych pracowniach multimedialnych, korzystasz z tablic interaktywnych.
  • uczestniczyłeś w wielu projektach i wycieczkach dydaktycznych.
 5. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające Twoje zainteresowania i pasje.
  • koła przedmiotowe
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia artystyczne
  • zadania w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień.
 6. Nauczyciele wierzą w Twoje możliwości, cieszą ich Twoje sukcesy i promują je zarówno w szkole jak i w wymiarze zewnętrznym.
  • typują uczniów do konkursów.
  • opisują Twoje sukcesy na stronie internetowej, na Klasowych Galeriach Sukcesu, chwalą przed rodzicami i społecznością szkolną, typują do nagród i stypendiów.
 7. Szkoła nie pozostawia Cię bez wsparcia w przypadku trudności w nauce.
  • masz możliwość uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych.
  • możesz poprosić o pomoc wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu.
  • możesz skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa.
  • jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia, korzystasz z pozalekcyjnych zajęć specjalistycznych (logopedia, rewalidacja), a na lekcjach z pomocy nauczyciela wspomagającego.
  • możesz skorzystać z tzw. samopomocy koleżeńskiej (poniedziałek 15:30).
  • masz możliwość poprawy ocen ze sprawdzianów - nauczyciele wierzą, że stać Cię na lepsze stopnie.
 8. Szkoła wspiera także Twoich rodziców.
  • comiesięczne zebrania i konsultacje.
  • artykuły na stronie internetowej - pedagogizacja rodziców.
  • spotkania z pedagogiem i psychologiem, konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

godlo

Koncepcja pracy szkoły

Misja:

"Dziś uczymy tego, 
co uczniowie jutro zrozumieją, 
że będzie im to potrzebne pojutrze".

William James

Priorytety:

- wychowanie zdrowotne 
- rozwój ucznia 
- integracja 
- efektywne kształcenie 
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Certyfikaty

odznakajakosci iwilltellyou

TABLICZKAeuro

certyfikatzdrowie

bezpiecznaszkola_Small

logo_sot_small
 
SPZ
 
biznesklasa
 
etwinningcert2015

Projekty i programy

logoszkolazprawami

 polskisportlogo

logoCyfrowaSzkola

rokszkolywruchu

cala_polska_czyta_dzieciom
  
radosnaszkola
 
pierwszak
 
puchatek
 
piecporcji
 
lepszaszkola
 
logo_APZ_OK_poziom
 
etwinningprojekty
 

Galeria

Statystyki

Visitors
33
Articles
877
Web Links
7
Articles View Hits
493723

We have 45 guests and no members online