sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

BohaterON

Uczniowie klasy 5 zaangażowali się w ogólnopolską akcję edukacyjną BohaterON w Twojej Szkole. Na szkolnym kółku muzycznym przygotowali, a potem zaprezentowali podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości piosenkę pt. Włącz historię!, która promuje cenne wartości i symbole.

Pod linkiem wpis.dumnizpowstańców.pl został zaakceptowany szkolny wpis wyrażający podziękowanie Powstańcom Warszawskim.

Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w akcji, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej pt. BohaterON – włącz historię!

28 października br. przypada finał akcji MEN Szkoła Pamięta. W ramach przedsięwzięcia nasza szkoła zrealizowała i realizuje kilka działań mających upamiętnić ważne rocznice, wydarzenia i postaci historyczne.

Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły zrealizowali projekt patriotyczny pt. BohaterON, który upamiętnia uczestników Powstania Warszawskiego oraz promuje historię Polski XX wieku. W ramach projektu powstały osobiste kartki dla uczestników powstania zawierające maksymalnie 25 słów.

Uczniowie klasy 5 a i 5 b podczas dwóch lekcji historii zrealizowali projekt BohaterON. Jego celem było wprowadzenie w tematykę Powstania Warszawskiego i losów Powstańców Warszawskich. Realizacja projektu opierała się na podstawie scenariusza "Mały roznosiciel nadziei" ukazującego losy pana Stanisława, nadziei na lepsze jutro i zakończenie wojny. Podsumowaniem projektu było zastosowanie metody burzy mózgów w określaniu definicji bohatera i jego postawy. Dodatkowo uczniowie spróbowali napisać kartkę przeznaczoną dla bohatera powstania (zawierającą max 25 słów, czyli dokładnie tyle ile wynosił limit słów w korespondencji wysyłanej pocztą polową w czasie Powstania Warszawskiego).


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP