sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Radosna szkoła

„Szkolna aktywność fizyczna” to konkurs w którym wzięła udział klasa 2.

W klasach 1-3 podczas przerw międzylekcyjnych dbamy nie tylko o bezpieczeństwo dzieci, ale również proponujemy szereg ćwiczeń usprawniających fizycznie, rozluźniających oraz pobudzających koncentrację uwagi i procesy myślowe.

Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb dzieci. Wpływa pozytywnie na różne obszary funkcjonowania najmłodszych. Ruch może służyć do tego, aby w ciekawy sposób spędzić przerwę między lekcjami.

 

Aktywność fizyczna w wieku wczesnoszkolnym jest bardzo ważna, poprawia kondycję fizyczną i umysłową, zapobiega wadom postawy i otyłości dzieci.

Uczniowie klasy 1 a i 1 b uwielbiają zajęcia ruchowe. Nasi najmłodsi sportowcy podczas zajęć często korzystają z przyborów zakupionych w ramach programu "Radosna szkoła".


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP