sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Alicja Madej
Zastępca przewodniczącego – Pani Anna Grochal-Dużyk
Skarbnik – Pani Izabela Migut

Szkolna Rada Rodziców - rok szkolny 2023/2024

Klasa 1a – Pan Bartosz Jaremko
Klasa 1b – Pani Anna Grochal-Dużyk
Klasa 2a – Pani Elżbieta Knetig
Klasa 2b – Pani Anna Polis
Klasa 3a – Pani Elżbieta Szparaga
Klasa 4a – Pani Alicja Madej
Klasa 4b – Pani Małgorzata Hajduga
Klasa 5a – Pan Grzegorz Niedziela
Klasa 5b – Pani Mariusz Guzera
Klasa 6a – Pani Magdalena Sus
Klasa 7a – Pani Izabela Migut
Klasa 7b – Pani Karolina Kroczak
Klasa 8a – Pani Beata Zgardzińska-Major

Skład komisji rewizyjnej

Pani Magdalena Sus
Pan Grzegorz Niedziela

Protokolant

Pani Elżbieta Szparaga

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

Wpłat na fundusz Rady Rodziców
w roku szkolnym 2023/2024 prosimy dokonywać
na konto Rady Rodziców
23 8438 0001 0021 0539 2000 0010
Bank Spółdzielczy
ul. Modrzejowska 73, 42-500 Będzin

W tytule wpłaty prosimy wpisać:
„Składka na Radę Rodziców lub składka na ksero, imię i nazwisko dziecka, numer i litera klasy"


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP