Prezydium Rady Rodziców:
Beata Korpak - przewodnicząca 
Joanna Pawłowska - zastępca przewodniczacej
Izabela Hopcia-Buchaniec - skarbnik 

Skład komisji rewizyjnej:
Magdalena Sus
Paweł Stępień
Agata Radecka

Przedstawiciele oddziałowi Rady Rodziców:
Klasa I a - Grzegorz Niedziela
Klasa I b – Joanna Pasek
Klasa II a – Magdalena Sus
Klasa III a – Izabela Hopcia-Buchaniec
Klasa III b – Agata Radecka
Klasa IV a – Beata Zgardzińska-Major
Klasa V a – Rafał Opalski
Klasa V b – Alicja Palacz
Klasa VI a – Beata Korpak
Klasa VI b – Katarzyna Karkoszka
Klasa VII a – Joanna Pawłowska
Klasa VIII a – Aneta Bernacka
Klasa VIII b – Paweł Stępień

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Sosnowcu