sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Ważne informacje:

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy  w rodzinie zgłoś się do:


ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33 pokój 127
tel. 32 296 22 64

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SOSNOWIEC, ul. 3 Maja 33
tel. 32 296 22 30, 32 296 22 64

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
SOSNOWIEC, ul. Aleksandra Janowskiego 16
tel. +48 47 85 212 00 , +48 47 85 212 66, +48 47 85 212 55
fax +48 47 85 212 44

Telefony alarmowe - Jednostki ratownicze
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAŻ POŻARNA
997 POLICJA
986 STRAŻ MIEJSKA
112  OGÓLNY NUMER ALARMOWY

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
801 120 002 (płatny pierwszy impuls)

Policyjny Telefon Zaufania
800 120 226 (bezpłatny)
Codziennie godz. 13.00-.21.00

E-Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
116 123 (bezpłatny)
Codziennie godz. 14.00-22.00

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 (bezpłatny)
Poniedziałek - sobota godz. 12.00-20.00

Infolinia dla dzieci i młodzieży w potrzebie
800 12 12 12


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP