sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

 • Wspieranie działań szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
  • przeprowadzaniu diagnozy,
  • planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
  • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
  • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy zespołu.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji.
 • Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 • Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 • Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,
 • Zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
 • Spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
 • Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań.

gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP