sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
Wisława Szymborska 

poniedziałek

08.50 – 09.50

12.30 – 13.30

wtorek

07.30 – 07.45

08.45 – 12.30

środa

10.30 – 13.30

czwartek

08.45 – 11.45

piątek

07.45 – 10.45

Czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dostępne w godzinach pracy biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna:
• udostępnia książki i inne źródła informacji;
• tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
• rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;
• organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
Księgozbiór biblioteki szkolnej:
• lektury szkolne;
• literatura dziecięca i młodzieżowa;
• słowniki, encyklopedie, leksykony;
• literatura naukowa i popularnonaukowa;
• literatura pedagogiczna;
• podręczniki szkolne.

Biblioteka szkolna mieści się na pierwszym piętrze w sali nr 11. Opiekunem biblioteki jest p. Aldona Szylf.

Od grudnia 2007 roku w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". W 2015 r. biblioteka szkolna zakwalifikowała się do rządowego programu promującego czytelnictwo wśród uczniów „Książka naszych marzeń”. W 2019 r. otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mającego na celu poprawę stanu czytelnictwa.

Biblioteka szkolna ściśle współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu – filia nr 19 w zakresie współorganizowania imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych oraz konkursów literackich.

Tradycją, która zagościła na stałe w szkolnym kalendarzu wydarzeń jest coroczne Pasowanie na Czytelnika przeznaczone dla uczniów klas pierwszych. Przysięga składana przez pierwszoklasistów podczas uroczystości to oficjalne potwierdzenie przyjęcia do grona czytelników biblioteki szkolnej. Jednocześnie jest to wyjątkowa okazja do pierwszego spotkania uczniów z Molem Książkowym, który jest tajemniczym i zagadkowym mieszkańcem biblioteki.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP