sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

 

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły – mgr Anna Łabędzka
Wicedyrektor Szkoły – mgr Ewa Zasada

 

Grono pedagogiczne

edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Jakubowska

mgr Małgorzata Juszczyk

mgr Beata Marzec

mgr Monika Uherek-Mutz

mgr Grażyna Wasiak

 

język polski

mgr Anna Parszewska

mgr Grażyna Pawłowska

 

matematyka

mgr Katarzyna Stachura

mgr Ewelina Ulrych-Pilarczyk

 

język angielski

mgr Anna Łabędzka

mgr Agata Termińska-Klepacz

mgr Ewa Zasada

 

język niemiecki

mgr Anna Żółtowska

 

historia

mgr Anna Tylec

 

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Tylec

 

biologia

mgr Mariusz Wardyniec

 

geografia

mgr Joanna Drozdowska-Skórska

 

przyroda

mgr Mariusz Wardyniec

 

fizyka

mgr Katarzyna Stachura

 

chemia

mgr Katarzyna Stachura

mgr Mariusz Wardyniec

 

informatyka

mgr Małgorzata Cyrana

 

muzyka

mgr Barbara Kamińska

 

plastyka

mgr Aleksandra Oleksy-Kawałko

 

technika

mgr Aldona Szylf 

 

wychowanie fizyczne

mgr Lidia Banach

mgr Monika Piskor

 

wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Tylec

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Piskor

 

doradztwo zawodowe

mgr Edyta Jaskółka

 

religia

mgr Teresa Gajda

ks. mgr Marek Sarlej

 

etyka

mgr Grażyna Pawłowska

 

psycholog

mgr Beata Raczyńska

 

pedagog

mgr Edyta Jaskółka

 

pedagog specjalny

mgr Katarzyna Koczwara

 

specjaliści

mgr Iwona Gajda – fizjoterapeuta

mgr Monika Jakubowska – surdopedagog, praca z uczniem z Zespołem Aspergera

mgr Małgorzata Juszczyk – terapeuta pedagogiczny

mgr Edyta Jaskółka – praca z uczniem z Zespołem Aspergera

mgr Monika Karbowniczek – logopeda

mgr Gabriela Kasprzyk-Cichy – praca z uczniem z Zespołem Aspergera

mgr Agnieszka Kręgiel – oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Koczwara – oligofrenopedagog, praca z uczniem z Zespołem Aspergera

mgr Anna Parszewska – logopeda

mgr Monika Piskor – oligofrenopedagog

mgr Katarzyna Szczęśniak-Majewska – surdopedagog

mgr Monika Uherek-Mutz – logopeda, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

mgr Mariusz Wardyniec – terapeuta SI 

 


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP