Kalendarium historii Polski w pigułce

kalendarzSTYCZEŃ

1 I - Nowy Rok
1 I 1467 - urodził się król Zygmunt I, zwany później Starym.
6 I - Święto Trzech Króli
7 I 1882 - śmierć Ingacego Łukasiewicza - wynalazcy lampy naftowej
9 I 1797 - powołanie Legionów Polskich we Włoszech pod komendą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
16 I 1826 - urodził się Romuald Traugutt, późniejszy dyktator powstania styczniowego
19 I 1945 - rozwiązanie Armii Krajowej
20 I 1320 - Władysław Łokietek koronowany na króla Polski
22 I 1863 - wybuch powstania styczniowego
23 I 1793 - II rozbiór Polski
25 I 1831 - detronizacja cara Mikołaja II przez Sejm. Początek wojny polsko-rosyjskiej
26 I 1736 - abdykacja króla Stanisława Leszczyńskiego
27 I 1945 - wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau
28 I 1573 - podpisanie konfederacji warszawskiej
30 I 1018 - pokój w Budziszynie

 

LUTY

1 II 1411 - I pokój toruński kończący Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim.
4 II 1454 - wybuch powstania Związku Pruskiego przeciw Krzyżakom
6 II 1989 - początek obrad Okrągłego Stołu.
7 II 1831 - przyjęcie przez Sejm uchwały o fladze Polski
9 II 1321 - wyrok sądu papieskiego w sprawie zagarnięcia Pomorza przez Krzyżaków
10 II 1920 - zaślubiny Polski z morzem
11 II 1945 - koniec konferencji jałtańskiej
15 II 1386 - chrzest Władysława Jagiełły
18 II 1386 - ślub św. Jadwigi królowej i Władysława Jagiełły
19 II 1473 - urodziny Mikołaja Kopernika
20 II 1530 - koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski
22 II 1846 - wybuch powstania krakowskiego
26 II 1927 - ogłoszenie Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym
29 II 1768 - zawiązanie konfederacji barskiej

 

MARZEC

2 III 1333 - śmierć Władysława Łokietka
4 III 1386 - koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
7 III 1000 - początek zjazdu gnieźnieńskiego
8 III - Dzień Kobiet
9 III 1652 - Władysław Siciński po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej zrywa sejm
10 III 1863 - Marian Langiewicz zostaje dyktatorem powstania styczniowego
12 III 1999 - przyjęcie Polski do NATO
17 III 1921 - uchwalenie konstytucji marcowej
20 III 1921 - plebiscyt na Górnym Śląsku
24 III 1794 - Tadeusz Kościuszko składa przysięgę na rynku w Krakowie, początek powstania kościuszkowskiego
31 III 1831 - zwycięskie bitwy powstania listopadowego pod Wawrem i Dębem Wielkim

 

KWIECIEŃ

1 IV 1548 - śmierć króla Zygmunta Starego
2 IV 1997 - przyjęcie projektu konstytucji III RP przez Zgromadzenie Narodowe
2005 - umiera papież Jan Paweł II
4 IV 1794 – zwycięstwo polskich kosynierów w bitwie z armią rosyjską pod Racławicami
5 IV 1952 - podpisanie umowy o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
9 IV 1241 - bitwa pod Legnicą. Śmierć Henryka Pobożnego
10 IV 1525 - hołd pruski
1831 - zwycięstwo gen. Prądzyńskiego pod Iganiami podczas powstania listopadowego
11 IV 1573 - wybór Henryka Walezego na pierwszego króla elekcyjnego Polski
1864 - aresztowanie dyktatora powstania styczniowego - Romualda Traugutta
12 IV 1943 - Niemcy informują o odnalezieniu masowych grobów w Katyniu
13 IV 1990 - ZSRR oficjalnie przyznaje się do zbrodni katyńskiej
18 IV 1025 - koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski
1518 - ślub Zygmunta Starego i Włoszki Bony Sforzy
23 IV 997 - męczeńską śmiercią ginie w Prusach św.Wojciech
1935 - prezydent  II RP Ignacy Mościcki podpisuje konstytucję kwietniową
25 IV 1333 – koronacja ostatniego Piasta - Kazimierza Wielkiego na króla Polski
27 IV 1978 - pierwszy Polak gen. Mirosław Hermaszewski w kosmosie
30 IV 1632 - śmierć króla elekcyjnego - Zygmunta III Wazy

 

MAJ

1 V 1888 - w Chicago rozpoczyna się strajk robotników walczących o ośmiogodzinny dzień pracy. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono Święto Pracy obchodzone w wielu krajach na świecie
1 V 2004 - Polska stała się członkiem wspólnoty państw Unii Europejskiej
1 V 1576 - koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki
2 V - Dzień Flagi RP.  Jest to święto państwowe
2 V 1945 - kapituluje Berlin - nieoficjalnie kończy się II Wojna Światowa w Europie
3 V - Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku – pierwszej w Europie a drugiej na świecie. Dzień ustawowo wolny od pracy
7 V 1794 - Tadeusz Kościuszko wydał ostatni akt prawny I Rzeczypospolitej - uniwersał połaniecki znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zakazujący ich rugowania z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny 
8 V 1945 - Niemcy podpisują bezwarunkową kapitulację, kończy się II wojna światowa w Europie i istnienie III Rzeszy. W Europie zaczyna obowiązywać nowy „porządek”
9 V 1945 - Dzień Zwycięstwa - święto państwowe obchodzone z okazji zakończenia II wojny światowej 
10 V 1034 – śmierć Mieszka II
11 V 1573 – wybór pierwszego króla elekcyjnego – Henryka Walezego na króla Polski
12 V 1364 – założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
12 V 1926 – przewrót majowy, zbrojny zamach stanu dokonany przez zwolenników J. Piłsudskiego
12 V 1935 - w Warszawie zmarł marszałek Józef Piłsudski. Ogłoszono żałobę narodową
12 V 1975 - wprowadzono nowy podział administracyjny kraju, powstało 49 województw
18 V 1944 - zakończyła się bitwa pod Monte Cassino
20 V 1900 - otwarcie II Igrzysk Olimpijskich w Paryżu ery nowożytnej. W olimpiadzie po raz pierwszy mogły brać udział kobiety i stanowiły 0,6% uczestników
22 V 1921 - bitwa o Górę św. Anny, największa bitwa III powstania śląskiego
26 V – Dzień Matki

 

CZERWIEC

1 VI - Dzień Dziecka w Polsce i innych krajach słowiańskich. W różnych krajach ONZ Dzień Dziecka tradycyjnie obchodzi się 20 listopada, we Francji 6 stycznia, a w Japonii osobno świętują chłopcy – 5 maja, osobno dziewczynki – 3 marca. Dzieci w Turcji swoje święto obchodzą natomiast 23 kwietnia. Historia Dnia Dziecka wzięła swój początek w 1924 roku w Genewie, kiedy przedstawiciele ponad pięćdziesięciu krajów zgrupowanych w Lidze Narodów, na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka.

2 VI 1979 - do Polski przybywa po raz pierwszy w dziejach naszej historii papież - Jan Paweł II
4 VI 1989 - przeprowadzono w Polsce pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. Zwycięstwo odniósł obóz „Solidarności”. 
18 VI 1815 – ostatnia bitwa Napoleona Bonaparte pod Waterloo. Klęska spowodowała przymusową abdykację cesarza dnia 22 VI 1815 roku
20 VI 1793 - urodził się Aleksander Fredro - polski komediopisarz, poeta
25 VI 1976 - strajki i protesty robotników związane ze z drastyczną podwyżką cen żywności (średnio o 70%). Największe protesty miały miejsce w Radomiu i Ursusie.
24 VI 1838 - urodził się w Krakowie Jan Matejko – malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych
28 VI 1956 - „Poznański czerwiec” - manifestacja, w której robotnicy i mieszkańcy miasta domagali się : Boga, wolności, prawa i chleba. Na skutek biernej i lekceważącej postawy władz, demonstracja przekształciła się w powstanie przeciwko władzy ludowej, które zostaje krwawo stłumione przez dywizje pancerne. Dzień ten nazwano „czarnym czwartkiem”.

 

LIPIEC

1 VII 1569 - po zawarciu Unii Lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów.
4 VII 1776 - ogłoszenie w Filadelfii Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Dokument uzasadniał prawo Trzynastu Kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii, Jerzego III.
4 VII 1943 - W katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginął premier polskiego rządu na uchodźstwie i naczelny wódz gen. Władysław Sikorski.
7 VII 1807 – na mocy pokoju w Tylży utworzono Księstwo Warszawskie
14 VII 1789 – lud paryski zdobył Bastylię
15 VII 1410 - wojska polsko-krzyżackie pod wodzą Władysława Jagiełły i księcia Witolda pokonały pod Grunwaldem armię krzyżacką. Było to największe zwycięstwo w dziejach polskiego oręża.
17 VII 1399 - zmarła królowa Jadwiga, kanonizowana przez Jana Pawła II w 1997 r.
19 VII 1655 - Szwecja wypowiedziała wojnę Polsce. Początek „potopu szwedzkiego”.
20 VII 1969 - dwaj Amerykanie Neil Armstrong i Edwin Aldrin, członkowie załogi statku kosmicznego Apollo 11, wylądowali na Księżycu.
22 VII 1807 - Cesarz Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję na zamku w Dreźnie.
28 VII 1993 - podpisany został Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

 

SIERPIEŃ

1 VIII 1944 - rozpoczęło się Powstanie Warszawskie o godzinie „W” (17: 00)
5 VIII 1772 - I rozbiór Polski. Rosja, Prusy i Austria w Petersburgu podpisują traktat rozbiorowy ustalający zagarnięcie części ziem polskich przez te trzy państwa. 
5 VIII 1864 - został stracony dyktator powstania styczniowego, Romuald Traugutt
6 VIII 1945 - Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę a następnie 9.08 na Nagasaki
14 VIII 1385 – została zawarta unia personalna w Krewie z Litwą
15 VIII 1920 – Bitwa warszawska („Cud nad Wisłą”). Bitwa warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała rozprzestrzenienie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.
17 VIII 1629 - urodził się przyszły król Polski, Jan III Sobieski - przez Turków był zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary.
19 VIII 1587 podczas wolnej elekcji na króla Polski wybrany został Zygmunt III Waza
23/24 VIII 1939 - podpisanie tajnego paktu o nieagresji pomiędzy ZSRR a III Rzeszą (pakt Ribbentrop - Mołotow) mówiący o podziale ziem II Rzeczpospolitej między tymi państwami.
31 VIII 1980 - zakończył się wielki strajk w Stoczni Gdańskiej podpisaniem porozumień władzy ludowej ze strajkującymi robotnikami. Efektem tego było między innymi powstanie pierwszego niezależnego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” pod przywództwem Lecha Wałęsy. „Solidarność” stała się także ogólnopolskim, społecznym ruchem wolnościowym.

 

WRZESIEŃ

1 IX 1939 - o godzinie 4: 45 rozpoczęła się II wojna światowa - najkrwawsza i najokrutniejsza z wojen w dziejach ludzkości. 
3 IX 1939 - wypowiedzenie wojny III Rzeszy Niemieckiej przez Anglię i Francję
12 IX 1683 - wojska polskie pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego wraz z armiami sprzymierzonych pokonują wojska tureckie, które oblegały Wiedeń. Bitwę tę nazwano Odsieczą Wiedeńską, była ona symbolem obrony chrześcijańskiej Europy przed turecką armią innowierców.
17 IX 1939 - Armia Czerwona wkracza na wschodnie ziemie Polski. Datę tę uważa się, jako początek IV rozbioru Polski.

 

PAŹDZIERNIK

Polski październik 1956 był przełomem politycznym w kraju w okresie stalinizmu. Po strajkach kierownictwo PZPR zadeklarowało chęć naprawy tzw. "błędów i wypaczeń" a podczas obrad VIII Plenum KC PZPR (19-21 października) wybrano na I sekretarza partii Władysława Gomułkę. 

6 X 1762 - wojna z Turcją hetman wielki koronny Jan Sobieski rozbił siły Tatarów i Kozaków w bitwie pod Krasnobrodem, uwalniając 2,5 tys. jasyru
12 X 1492 – Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów, odkrywając Amerykę dla Europejczyków
14 X 1773 – utworzenie na mocy ustawy Sejmu Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie dzień ten stanowi Święto Edukacji Narodowej
15 X 1582 - pierwszy dzień obowiązywania kalendarza gregoriańskiego w Rzeczypospolitej i niektórych innych państwach katolickich: bezpośrednio po 4 października nastąpił 15 października
16 X 1384 - na Wawelu odbyła się koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski
16 X 1978 - arcybiskup krakowski kardynał Karol Józef Wojtyła został wybrany na papieża, jako pierwsza osoba spoza Włoch od 456 lat. Przyjął imię Jan Paweł II
17 X 1683 – Romuald Traugutt został dyktatorem powstania styczniowego
24 X 1945 - weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych i powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych
28 X 1924 - w warszawskiej katedrze św. Jana został pochowany Henryk Sienkiewicz.

godlo

Koncepcja pracy szkoły

Misja:

"Dziś uczymy tego, 
co uczniowie jutro zrozumieją, 
że będzie im to potrzebne pojutrze".

William James

Priorytety:

- wychowanie zdrowotne 
- rozwój ucznia 
- integracja 
- efektywne kształcenie 
- współpraca ze środowiskiem lokalnym

Certyfikaty

odznakajakosci iwilltellyou

TABLICZKAeuro

certyfikatzdrowie

bezpiecznaszkola_Small

logo_sot_small
 
SPZ
 
biznesklasa
 
etwinningcert2015

Projekty i programy

logoszkolazprawami

 polskisportlogo

logoCyfrowaSzkola

rokszkolywruchu

cala_polska_czyta_dzieciom
  
radosnaszkola
 
pierwszak
 
puchatek
 
piecporcji
 
lepszaszkola
 
logo_APZ_OK_poziom
 
etwinningprojekty
 

Galeria

Statystyki

Visitors
33
Articles
820
Web Links
7
Articles View Hits
466505

We have 9 guests and no members online