sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z pakietem informacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczącym szczepień uczniów w wieku od 12 do 18 lat.
1. List Ministra Zdrowia
https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf 
2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – plakat informacyjny
https://dokumenty.mein.gov.pl/788e879c-1e0b-40de-b949-59ec677951a5/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png 
3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
https://dokumenty.mein.gov.pl/f2d0b21e-18f9-40f5-8f51-0351b20eadf4/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png 
4. Deklaracja na szczepienia
5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 
https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf 

 


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP