sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Poniżej zamieszczone są dane do przelewu oraz oświadczenie rodzica o zgubieniu legitymacji.

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Sosnowcu
nr rachunku
61 1020 2313 0000 3802 0579 6091
tytułem:
Opłata za duplikat legitymacji szkolnej (imię i nazwisko dziecka)
Kwota: 9zł

 

Sosnowiec , ……………

Oświadczenie o zgubieniu legitymacji


Informuję, że mój syn/ córka ……………. uczeń/uczennica klasy ……….…. zgubił/a legitymację szkolną.

Jednocześnie proszę o wydanie duplikatu dokumentu. Opłata w kwocie 9zł została uiszczona na rachunek bankowy.

 

 

Podpis


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP