sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

COVID

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w woj. śląskim - wysokim wskaźnikiem zakażeń społeczności lokalnej wirusem SARS-CoV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych takich jak: zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, prawidłowa higiena rąk.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo brakowało nam bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz z Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły (www.sp12.sosnowiec.pl). Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

Procedury ochrony uczniów i pracowników SP 12 w Sosnowcu przed COVID-19

Ważne informacje dotyczące powrotu dzieci z klas 1-3 do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 w Sosnowcu jako administrator obiektów położonych przy ul. K.K. Baczyńskiego 14 należących do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa

zakazuje wstępu

obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów sportowych. Zakaz obowiązuje do odwołania.

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

W trosce o pasażerów komunikacji miejskiej i tym samym mieszkańców gmin Zarząd Transportu Metropolitarnego przygotował animację przypominającą m.in. zasady zachowania w autobusach, tramwajach i trolejbusach. Związane jest to z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym.

zobacz animację


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP