sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Nauczyciele i pracownicy obsługi naszej szkoły regularnie biorą udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia prowadzi firma zajmująca się organizacją szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Program zajęć obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części szkolenia słuchacze poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, tj. zakres czynności, które mają na celu pomóc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i w innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzący zajęcia wyjaśnia, kiedy i dlaczego należy rozpocząć reanimację, gdzie znaleźć defibrylator. Demonstruje jak prawidłowo wezwać pomoc, jakich udzielić informacji dyspozytorowi. Druga część szkolenia ukierunkowana jest na praktykę, czyli właściwe zastosowanie ucisków, wdechów ratowniczych, chwytu Heimlicha i obsługę defibrylatora. Pod czujnym okiem specjalisty, każdy uczestnik szkolenia może wykorzystać zdobyte informacje podczas ćwiczeń z użyciem fantomów oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. Uczestnicy ćwiczą z fantomami do nauki podstawowych zabiegów resuscytacyjnych prawidłowe wykonywanie technik przywracania podstawowych parametrów życiowych u dorosłych, dzieci i niemowląt. Udział w tym szkoleniu przyczynia się do pogłębienia i usystematyzowania wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umożliwia nabycie umiejętności racjonalnego zachowania w nagłych przypadkach. Zwiększa również świadomość słuchaczy na temat roli ratownictwa społecznego i konieczności niesienia pomocy.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP