sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna!!!

Świetlica szkolna

Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 12 jest czynna w godzinach od 6:45 do 8:45 a następnie od 11:30 do 16:30. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji zajęć dzieci i dojazdu uczniów do szkoły. W ramach jej działalności opieką objęci są uczniowie dojeżdżający busem i inni korzystający z opieki świetlicy ze względu na godziny pracy rodziców i opiekunów prawnych, jak również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
Wychowawcy świetlicy to panie: Klaudia Kemona, Joanna Drozdowska-Skórska, Agnieszka Kręgiel, Katarzyna Szczęśniak-Majewska, Aldona Szylf, Teresa Gajda oraz Małgorzata Juszczyk.

Podkategorie


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP