sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Dyplomy

W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Klasa Ib dzięki wsparciu Rady Rodziców naszej szkoły może pochwalić się tym nowym nabytkiem – tablicą interaktywną.

W grudniu 2023 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły aktywnie włączyli się w zbiórkę słodyczy i maskotek
na rzecz dzieci z polskiej parafii pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi na Ukrainie. Z przyniesionych darów przygotowane zostały paczki, które Stowarzyszenie Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej św. Jana Pawła II przekazało naszym rodakom.

We wrześniu uczniowie klasy 2a rozpoczęli realizację projektu Dzieci uczą Rodziców.

Ten temat również wpisuje się w realizowane w ramach zajęć lekcyjnych treści, my realizację scenariusza wzbogaciliśmy o dodatkowe zagadnienia.

W listopadzie klasa 2a zrealizowała 3 temat projektu Dzieci uczą Rodziców, oczywiście temat związany był z obchodzonym w tym miesiącu Dniem Odzyskania Niepodległości.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP