sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Szkoła powszechna nr 12 na terenie Milowic, mieszcząca się w budynku Kipińskich, powstała w 1916 roku i działała do wybuchu II wojny światowej. Jej historia nieodłącznie wiąże się z czasem okresu wojennego. Szkoła zajmowała wówczas trzy izby lekcyjne na pierwszym piętrze przerobione z mieszkań. W latach 1919-1920 liczyła 5 oddziałów, pracowało w niej 2 nauczycieli i uczyło 95 dzieci. Wraz ze wzrostem oddziałów i uczniów w latach 1927-1928 Magistrat miasta Sosnowca wynajął w budynku drugie piętro i część parteru przerabiając mieszkania na izby lekcyjne. Kierownikiem szkoły do roku 1933 był Stanisław Giersz zaś w kolejnych latach: Stanisław Kwiatkowski, Jeremi Konieczko, Romuald Koprowski oraz Jan Trembiński – aresztowany przez hitlerowców w 1940. W 1939 roku wskutek wybuchu II wojny światowej szkoła została zamknięta. W jej budynku nocowali w pierwszych dniach wojny uciekinierzy i organizowane były tajne komplety. Okupanci otworzyli szkołę w kwietniu 1940 roku zatrudniając dawnych nauczycieli. Dzieci nie miały podręczników, nie uczyły się historii, geografii, a w murach szkoły panował ogólny strach przed aresztowaniami i wysiedleniami.

Po wyzwoleniu w lutym 1945 roku w zniszczonej działaniami wojennymi szkole wznowiono działalność edukacyjną początkowo pod kierownictwem Stanisławy Słomskiej potem Czesława Imiełowskiego następnie Sabiny Cegielskiej-Halama.

W okresie Polski Ludowej, działań „Tysiąc szkół na tysiąclecie”, a przede wszystkim starań rodziców, pracowników kopalni „Milowice” – 10 września 1958 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły.

4 grudnia 1959 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 12 w Sosnowcu im. Janka Krasickiego. W 1997 roku szkoła otrzymała imię Jana III Sobieskiego. W 2004 roku powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Gimnazjum nr 19. Od 2017 roku w wyniku reformy edukacji zespół został ponownie przekształcony z powrotem w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 12 im. Jana III Sobieskiego.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP