sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

  • Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
  • Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
  • Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
  • Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
  • Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
  • Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
  • Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
  • Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP