sp12@sosnowiec.edu.pl  |  (32) 293 78 87  |  

Pedagog

Rodzina w życiu człowieka pełni wiele funkcji. Z jednej strony stanowi punkt odniesienia, z drugiej kształtuje zachowania i przekazuje istotne wartości. Ponadto stanowi bezpieczną bazę i zapewnia wsparcie w trudnych sytuacjach.

Pedagog mgr Edyta Jaskółka 

Ważne informacje:

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy  w rodzinie zgłoś się do:

Dziecko ma problemy w szkole: dlaczego? - Jesteś Mamą

Dzisiejsze dziecko

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko,
                        to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.

Dzisiejsze okrutne dziecko,
                        to to, które wczoraj biliśmy.

W Sosnowcu powstało Centrum Pomocy Dzieciom - placówka wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, doświadczającej przemocy i ich niekrzywdzących rodziców. Centrum Pomocy Dzieciom to placówka wsparcia psychologicznego, która udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego najmłodszym, dotkniętym każdym rodzajem przemocy - zarówno psychicznej i fizycznej. Działa na rzecz ochrony dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem. Centrum udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

Wielu rodziców, nauczycieli i pedagogów codziennie zastanawia się, jak dyscyplinować dzieci. W tradycyjnym ujęciu słowo to kojarzy się raczej negatywnie i wiąże z poczuciem siły. Dyscyplina jest niezbędna, ale musi być wprowadzana w sposób przede wszystkim sensowny i sprawiedliwy. Dziecko musi zawsze wiedzieć, jakie są zasady i dlaczego dostało karę.


gov.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. JANA III SOBIESKIEGO
W SOSNOWCU

ul. K. K. Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec
sp12@sosnowiec.edu.pl
(32) 293 78 87
BIP